Panic Six / 2005. 3. / Photoshop 7 / ⓒPanicnogi Copyleft

 

 

Architecture Engineering / 2005. 6. / Photoshop 7 / ⓒPanicnogi Copyleft

 

 

Apple iPod Shuffle / 2005. 6. / Photoshop CS / ⓒPanicnogi Copyleft

 

 

Nonsmoking Poster / 2006. 6. / Photoshop CS / ⓒPanicnogi Copyleft

 

 

Sex Reaserch / 2010. 5. / Illustrator CS4 / ⓒPanicnogi Copyleft

 

 

Sex Poster / 2010. 4. / Illustrator CS4 / ⓒPanicnogi Copyleft

 

 

Porno Poster / 2010. 4. / Photoshop CS4 / ⓒPanicnogi Copyleft

 

 

Design Workshop Poster / 2012. 5. / Indesign CS4 / ⓒPanicnogi Copyleft

 

 

Design Workshop Poster / 2012. 5. / Indesign CS4 / ⓒPanicnogi Copyleft

 

 

Diter Rams Poster / 2012. 6. / Indesign CS4 / ⓒPanicnogi Copyleft

 

 

Diter Rams Poster / 2012. 6. / Indesign CS4 / ⓒPanicnogi Copyleft